Choroby zakaźne

Diagnozowanie, leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych to główne cele nowej poradni otwartej w NZOZ Twój Lekarz. W przychodniach Promenady Wrocławskie i Kobierzyce komercyjnych porad udziela specjalista chorób zakaźnych.

Choroby zakaźne to grupa schorzeń wywoływanych przez różnorodne mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty. Mogą one przenosić się bezpośrednio z człowieka na człowieka, przez zwierzęta, zanieczyszczoną wodę czy żywność, a nawet przez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami.

Do najczęściej występujących chorób zakaźnych należą miedzy innymi grypa, COVID-19, odra, różyczka i borelioza. Diagnostyka chorób zakaźnych obejmuje różnego rodzaju testy, takie jak badanie krwi, posiewy, testy molekularne (PCR), czy testy serologiczne wykrywające przeciwciała. Leczenie zależy od rodzaju patogenu. W przypadku bakterii stosujemy antybiotyki, a w przypadku wirusów leki przeciwwirusowe oraz leczenie objawowe.

Szczepienia to kluczowa metoda zapobiegania wielu chorobom zakaźnym, takim jak grypa, polio, ostra biegunka rotawirusowa, ospa wietrzna, czy wirusowe zapalenie wątroby. Dzięki szczepieniom można uniknąć ciężkich powikłań, a nawet śmierci. Szczepienia są ważne zarówno dla indywidualnej ochrony, jak i dla zdrowia publicznego, przyczyniając się do zahamowania rozprzestrzeniania chorób.

 

Lekarz prowadzący: Dr Ewa Jarowicz, specjalistka chorób zakaźnych
Finansowanie: Konsultacje prywatne
Skierowanie: Nie obowiązuje
Wiek pacjenta: Bez ograniczeń wiekowych
Placówki przyjęć: Przychodnia Kobierzyce, ul. Witosa 5, tel. 71 311 12 36
Przychodnia Promenady, ul. Zakładowa 11e, tel. 71 311 12 36
 

Opieka medyczna z refundacją NFZ
i usługi komercyjne

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnie
specjalistyczne

Pracownia
rehabilitacji

Punkty
szczepień

Nasi partnerzy