Sieć NZOZ Twój Lekarz jako pierwsza we Wrocławiu i najbliższych okolicach realizuje Program Opieki Koordynowanej w POZ. Jest to narzędzie, które pozwala na kompleksowe zaopiekowanie się pacjentem i wzmocnienie profilaktyki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej choroby.

Dzięki wdrożeniu opieki koordynowanej pacjenci z niektórymi chorobami przewlekłymi
zyskają dostęp do większej liczby badań oraz kompleksowej i ciągłej opieki realizowanej
przez personel POZ: lekarza i pielęgniarkę, a także – w niektórych zakresach – przez dietetyka
lub lekarzy specjalistów.

Dla każdego pacjenta objętego programem opieki koordynowanej powstanie plan opieki medycznej, który pozwoli w sposób ciągły i przewidywalny usystematyzować wizyty pacjenta w przychodni, a także kontrolować wyniki badań pacjenta i cały proces leczenia. W realizacji planu opracowanego przez lekarza rodzinnego pacjenta wspierać będzie koordynator. On też udzieli wszystkich niezbędnych informacji oraz zaplanuje konkretne terminy wizyt edukacyjnych, konsultacji specjalistycznych czy dietetycznych.  

W placówkach NZOZ Twój lekarz opieka koordynowana realizowana będzie w następujących zakresach:

– diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków,

– diagnostyka i leczenie cukrzycy,

– diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc,

– diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Program opieki koordynowanej w założeniu nie dotyczy pacjentów objętych stałą opieką poradni specjalistycznych. O ich włączeniu do programu może zdecydować lekarz POZ. 

Opiekę koordynowaną w przychodniach Twój Lekarz oprócz lekarzy i pielęgniarek POZ realizować będą: endokrynolog, diabetolog, kardiolog i pulmonolog oraz dietetycy. Do realizacji projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt, umożliwiający lekarzom rozszerzenie diagnostyki w poszczególnych schorzeniach. Wdrożenie projektu potrwa wiele miesięcy, ale już od początku listopada 2022 pacjenci sukcesywnie będą zapraszani do udziału w poszerzonej, kompleksowej opiece POZ. 

Na pytania dotyczące opieki koordynowanej czekamy pod adresem mailowym koordynator@twojlekarz.net

Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 14:00,
pod numerem +48 71 715 82 92

DO SZKOŁY BEZ STRESU I LĘKU - PORADY PSYCHOLOGA

Początek roku szkolnego to dla wielu uczniów spory stres. Jedni wracają do znanych już sobie miejsc i osób, inni rozpoczną zupełnie nowy rozdział w życiu. Mowa o pierwszakach, którzy właśnie zaczęli naukę w szkole podstawowej. Jak wspierać dziecko, by zapewnić mu dobry start? Na te i inne pytania odpowiemy w kolejnych odcinkach nowego cyklu, podcastów CO NA TO TWÓJ LEKARZ.

ZDROWE ŚWIĘTO PLONÓW W KOBIERZYCACH

Już od 20 lat NZOZ Twój Lekarz dba o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Gminy Kobierzyce. Nowoczesna opieka medyczna polega nie tylko na leczeniu, ale także na zapobieganiu chorób i edukacji prozdrowotnej.