Sieć NZOZ Twój Lekarz jako pierwsza we Wrocławiu i najbliższych okolicach realizuje Program Opieki Koordynowanej w POZ. Jest to narzędzie, które pozwala na kompleksowe zaopiekowanie się pacjentem i wzmocnienie profilaktyki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej choroby.

Dzięki wdrożeniu opieki koordynowanej pacjenci z niektórymi chorobami przewlekłymi
zyskają dostęp do większej liczby badań oraz kompleksowej i ciągłej opieki realizowanej
przez personel POZ: lekarza i pielęgniarkę, a także – w niektórych zakresach – przez dietetyka
lub lekarzy specjalistów.

Dla każdego pacjenta objętego programem opieki koordynowanej powstanie plan opieki medycznej, który pozwoli w sposób ciągły i przewidywalny usystematyzować wizyty pacjenta w przychodni, a także kontrolować wyniki badań pacjenta i cały proces leczenia. W realizacji planu opracowanego przez lekarza rodzinnego pacjenta wspierać będzie koordynator. On też udzieli wszystkich niezbędnych informacji oraz zaplanuje konkretne terminy wizyt edukacyjnych, konsultacji specjalistycznych czy dietetycznych.  

W placówkach NZOZ Twój lekarz opieka koordynowana realizowana będzie w następujących zakresach:

– diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków,

– diagnostyka i leczenie cukrzycy,

– diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc,

– diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Program opieki koordynowanej w założeniu nie dotyczy pacjentów objętych stałą opieką poradni specjalistycznych. O ich włączeniu do programu może zdecydować lekarz POZ. 

Opiekę koordynowaną w przychodniach Twój Lekarz oprócz lekarzy i pielęgniarek POZ realizować będą: endokrynolog, diabetolog, kardiolog i pulmonolog oraz dietetycy. Do realizacji projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt, umożliwiający lekarzom rozszerzenie diagnostyki w poszczególnych schorzeniach. Wdrożenie projektu potrwa wiele miesięcy, ale już od początku listopada 2022 pacjenci sukcesywnie będą zapraszani do udziału w poszerzonej, kompleksowej opiece POZ. 

Na pytania dotyczące opieki koordynowanej czekamy pod adresem mailowym koordynator@twojlekarz.net

Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 14:00,
pod numerem +48 71 715 82 92

ZADBAJ O SERCE W WALENTYNKI!

W Dzień Zakochanych warto z czułością pomyśleć nie tylko o ukochanych osobach, ale także o sercu, które bardzo potrzebuje, by traktować je z uczuciem. Popularny walentynkowy emblemat jest przede wszystkim symbolem życia. Dlatego troska o zdrowie serca, to najlepszy prezent nie tylko 14 lutego.  

TWÓJ LEKARZ ZAPRASZA DO PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Diagnozowanie, leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych to główne cele nowej poradni otwartej w NZOZ Twój Lekarz. W przychodniach Promenady Wrocławskie i Kobierzyce komercyjnych porad w tym zakresie udziela dr Ewa Jarowicz.

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WROCŁAWSKIEGO NOMINOWANY W KONKURSIE ZDROWY SAMORZĄD

Powiat Wrocławski został nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd” za realizowany przez NZOZ Twój Lekarz program profilaktyki chorób odkleszczowych na lata 2023–2025. Konkurs na najlepszy program zdrowotny w polskich gminach, powiatach i województwach organizowany jest przez PortalSamorzadowy.pl oraz magazyn Rynek Zdrowia.