Psycholog Wrocław

Psycholog to specjalista zajmujący się zdrowiem psychicznym człowieka.

W jego kompetencji leży diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. Konsultacje i terapię psycholog prowadzi indywidualnie lub we współpracy z lekarzem psychiatrą.

Umów się na wizytę, gdy zauważasz u siebie:

  • zaburzenia pamięci
  • zaburzenia snu
  • zmiany nastroju
  • uczucie smutku, przygnębienia, bezradności;
  • uczucie strachu, niepokoju;
  • problemy z radzeniem sobie ze stresem
  • skłonność do nadużywania alkoholu, leków, narkotyków, gier
Lekarz prowadzący: Marika Auksztulewicz - psycholog, psychoterapeuta
Finansowanie: Usługa finansowana w ramach umowy z NFZ.
Skierowanie: Wymagane skierowanie od lekarza.
Wiek pacjenta: Bez ograniczeń wiekowych.
Placówki przyjęć:

Przychodnia Kobierzyce, ul. Witosa 5, tel. 71 311 12 36

Przychodnia Promenady Wrocławskie, ul. Zakładowa 11e, tel. 71 311 12 36

Przychodnia Wrocław Jagodno, ul. Drabina 74, tel. 71 311 12 36

Przychodnia Kobierzyce Witosa 5 świadczy usługi dla pacjentów NZOZ Twój Lekarz z miasta Wrocław i gminy Kobierzyce

Opieka medyczna z refundacją NFZ
i usługi komercyjne

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnie
specjalistyczne

Pracownia
rehabilitacji

Punkty
szczepień

Nasi partnerzy