Diagnostyka w NZOZ „Twój Lekarz”.

Precyzyjna diagnostyka medyczna odgrywa kluczową rolę w ocenie stanu zdrowia oraz planowaniu skutecznego leczenia. W naszych przychodniach w Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich i we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej umożliwiamy skorzystanie z usług diagnostycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego.

Poradnie Specjalistyczne

Dysponujemy szerokim wachlarzem poradni specjalistycznych, w których czekają na państwa specjaliści z wieloletnim stażem.

Recepty Elektroniczne

Pacjenci zadeklarowani do NZOZ Twój Lekarz mają możliwość zamówienia recept na zapisane w dokumentacji medycznej, stale przyjmowane leki.

Godziny Pracy

Jesteśmy do państwa dyspozycji, w zależności od lokalizacji od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 rano.

Niedziela - zamknięte

Warto wiedzieć

Dzięki sieci placówek medycznych NZOZ „Twój Lekarz” możliwe jest umówienie się na specjalistyczną wizytę do jednego z kilkudziesięciu lekarzy specjalistów czy szybkie uzyskanie potrzebnych wyników badań.

Dostępne badania w NZOZ „Twój Lekarz”.

BADANIA LABORATORYJNE

To jedno z podstawowych badań diagnostycznych.

  • Badanie krwi: polega na pobraniu krwi z żyły łokciowej (rzadziej z palca) i analizie jej składu chemicznego.
  • Badanie moczu i kału: polega na analizie i ocenie składu chemicznego dostarczonych przez pacjenta próbek. Badanie wymaga przygotowania.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: Wszystkie placówki NZOZ „Twój Lekarz”.

Badanie ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest finansowane przez NFZ.

Badania prywatne – zgodnie z cennikiem laboratorium „Diagnostyka”.

BADANIA KARDIOLOGICZNE

To metoda pomiaru ciśnienia krwi przez jedną dobę. Urządzenie monitorujące, które nosi pacjent, składa się ze specjalnego mankietu oraz niewielkiego rejestratora, gdzie zapisywane są dane. Mankiet do pomiaru ciśnienia napompowuje się co 15 minut. Badanie jest nieinwazyjne, pacjent wykonuje normalnie codzienne czynności.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie, NZOZ „Twój Lekarz” Wrocław Zwycięska.

To metoda pomiaru EKG serca podczas nieskrępowanej, wielogodzinnej aktywności pacjenta. Pozwala na rejestrację ciągłej pracy serca przez całą dobę lub dłużej. Badanie nie przeszkadza w codziennych zajęciach pacjenta i niejednokrotnie wykazuje związek pomiędzy zgłaszanymi objawami a zmianami w EKG. Prawdopodobieństwo wykazania zaburzeń rytmu serca jest o wiele większe podczas badania EKG metodą Holtera niż w standardowym EKG.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie, NZOZ „Twój Lekarz” Wrocław Zwycięska.

BADANIA OBRAZOWE

Jest to nieinwazyjne i bezbolesne badanie metodą USG. Zastosowanie techniki dopplerowskiej umożliwia ocenę wydolności żył głębokich. Pozwala to na zdiagnozowanie, czy pacjent cierpi na zakrzepicę żył.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie, NZOZ „Twój Lekarz” Wrocław Zwycięska.

Badanie ultrasonograficzne, które pozwala ocenić przepływ krwi w naczyniach tętniczych. W trakcie USG lekarz obserwuje, w jaki sposób krew przepływa przez tętnice, a także szacuje prędkość przepływu. Analizuje również strukturę i budowę tętnic.

Badanie jest bezbolesne i bezpieczne, nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

BADANIA OKULISTYCZNE

Jedno z podstawowych badań okulistycznych. Pozwala na ocenę stanu narządu wzroku (ciało szkliste oraz dno oka, gdzie można ocenić siatkówkę, naczynia krwionośne, tarczę nerwu wzrokowego, plamkę żółtą). Wykonywane jest za pomocą wziernika – oftalmoskopu: okulista kieruje na źrenicę snop światła, który po przejściu przez soczewkę i ciało szkliste oświetla dno oka.

Badanie przeprowadza się zwykle przy użyciu specjalnych krótko działających kropli rozszerzających źrenicę. Ich zastosowanie może upośledzić na kilka godzin zdolność ostrego widzenia, dlatego należy wówczas unikać prowadzenia samochodu oraz obsługi maszyn.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Nieinwazyjne badanie, które pozwala wykazać ewentualne ubytki w polu widzenia. Przeprowadzane jest dwiema metodami: poprzez rzutowanie siatkówki na wewnętrzną powierzchnię kulistą (perymetria) oraz na powierzchnię płaską (kampimetria). Nie wymaga wcześniejszego przygotowania, ale prawidłowa diagnoza uzależniona jest od koncentracji pacjenta i sprawnej komunikacji z personelem, który odnotowuje na specjalnym schemacie podawane przez pacjenta informacje.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Jedna z najnowocześniejszych metod badania wzroku. Pozwala na ocenę ostrości widzenia pacjenta. Badanie jest bezbolesne i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie, NZOZ „Twój Lekarz” Wrocław Zwycięska.

Badania ultrasonograficzne

USG (naciśnij aby rozwinąć)

Opieka medyczna z refundacją NFZ
i usługi komercyjne

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnie
specjalistyczne

Pracownia
rehabilitacji

Punkty
szczepień

Nasi partnerzy