Logopeda Wrocław

Skuteczne porozumiewanie się to warunek prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego każdego człowieka. Logopedia jako dziedzina zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy, ma więc kluczowe znaczenie w procesie oceny tego rozwoju i zapobiegania ewentualnym dysfunkcjom.

Problemy z wymową poszczególnych głosek, jąkanie się, opóźnione pojawienie się mowy to symptomy, których nie wolno lekceważyć. Szybka diagnostyka logopedyczna u dzieci pozwala bowiem ocenić aparat mowy i wdrożyć terapię gwarantującą wyleczenie. Zapobiega też pogłębianiu się zaburzeń, które mogą być przyczyną poważnych problemów w nauce.

Wizyty diagnostyczne i terapeutyczne prowadzi w naszych ośrodkach logopeda z wieloletnim doświadczeniem Kamila Kozłowska

Porady diagnostyczne i terapia:Mgr Kamila Kozłowska– logopeda Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną
Finansowanie:Konsultacje prywatne
Skierowanie:Nie obowiązuje
Wiek pacjenta:Od 2 r.ż.
Placówki przyjęć:

Przychodnia Tyniec Mały, ul. Zdrowa 2, tel. 71 311 12 36

Promenady Wrocławskie, ul. Zakładowa 11e, tel. 71 311 12 36

PRZYCHODNIA TYNIEC MAŁY ZDROWA 2 ŚWIADCZY USŁUGI DLA PACJENTÓW NZOZ TWÓJ LEKARZ Z MIASTA WROCŁAW I GMINY KOBIERZYCE

Opieka medyczna z refundacją NFZ
i usługi komercyjne

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnie
specjalistyczne

Pracownia
rehabilitacji

Punkty
szczepień

Nasi partnerzy