19 MAJA – ŚWIATOWY DZIEŃ LEKARZA RODZINNEGO

Ochrona zdrowia zaczyna się  w jego gabinecie. Bez względu na wiek i rodzaj objawów trafia do niego większość pacjentów! Lekarz rodzinny – to specjalista pełniący kluczową rolę w całym systemie opieki zdrowotnej. Warto dziś przyjrzeć się jego pracy i złożyć serdeczne życzenia od całej rodziny.

Właśnie opieka nad całą rodziną, od dzieci po seniorów, bezpośredni kontakt i dobra relacja z pacjentami, to główna siła medycyny rodzinnej. Specjaliści w tej dziedzinie nie tylko leczą konkretne schorzenia. Zapobiegają chorobom, edukując swoich pacjentów i kierując na badania profilaktyczne.

„Twój Lekarz to w pierwszej kolejności lekarz rodzinny” – mówi szefowa sieci Mariola Madler – Litera, specjalistka medycyny rodzinnej. „To praca niełatwa i wymagająca dużego zaangażowania, ale jednocześnie gwarantująca możliwość niesienia pomocy ludziom w najbliższym otoczeniu, w niewielkich lokalnych społecznościach.” Lekarze rodzinni są bardzo ważną grupą w Zespole NZOZ Twój Lekarz. Spośród 50 medyków zajmujących się Podstawową Opieką Zdrowotną, połowę stanowią specjaliści medycyny rodzinnej. Życzymy im sukcesów, satysfakcji z pracy i wielu zadowolonych pacjentów!