Logopeda

Logopeda to specjalista nie tylko od artykulacji mowy, ale szeroko pojętej komunikacji. Bada i koryguje procesy, które umożliwiają prawidłowy rozwój komunikacyjny dziecka.

Diagnoza i interwencja logopedy obejmuje:

  • bazę fizjologiczną: budowę i sprawność aparatu mowy, przebieg funkcji biologicznych takich jak oddychanie, pozycja spoczynkowa warg, żuchwy i języka, połykanie i żucie, zgryz
  • diagnozę miofunkcjonalną oraz orientacyjne badanie słuchu
  • bazę poznawczą i społeczno–emocjonalną, czyli kompetencje dziecka do świadomego i efektywnego komunikowania się z otoczeniem
  • ocenę rozwoju mowy i wad wymowy będących wynikiem zaburzeń w obszarze fizjologicznym i psychoruchowym.
Lekarz prowadzący: Mgr Kamila Kozłowska– logopeda
Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną.
Finansowanie: Konsultacje prywatne.
Skierowanie: Nie obowiązuje.
Wiek pacjenta: Bez ograniczeń wiekowych.
Placówki przyjęć: Przychodnia Tyniec Mały,
ul. Zdrowa 2, tel. 71 311 12 36

Przychodnia Promenady Wrocławskie,
ul. Zakładowa 11e, tel. 71 311 12 36

Opieka medyczna z refundacją NFZ
i usługi komercyjne

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnie
specjalistyczne

Pracownia
rehabilitacji

Punkty
szczepień

Nasi partnerzy