badanie w ciąży

Zarząd Powiatu Wrocławskiego serdecznie zaprasza kobiety w zaawansowanej ciąży do skorzystania ze zdalnego, całodobowego KTG z monitoringiem aż do dnia porodu, w ramach kontynuacji programu: „Powiat Wrocławski promuje e – zdrowie – zdalny monitoring KTG’’.

Zapewniona zostanie kliniczna jakość zapisów badań w domu oraz możliwość wykonania całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne wykonania telemedycznego KTG przez uczestniczki programu oraz analizowanie zapisów badań i interpretację wyników KTG całodobowo przez cały tydzień.

W ubiegłym roku powyższy program miał charakter pilotażu, cieszył się dużym zainteresowaniem, z tego względu Zarząd Powiatu Wrocławskiego zdecydował o jego kontynuacji do końca grudnia 2023 r.

Program finansowany jest z budżetu Powiatu Wrocławskiego.

Program finansowany jest z budżetu Powiatu Wrocławskiego. 

Do programu zapraszamy również kobiety narodowości ukraińskiej.

Szczegóły na plakacie i ulotce poniżej.

TWÓJ LEKARZ RADZI - KONTROLUJ CUKIER!

Czy wszyscy jesteśmy zagrożeni cukrzycą? Jak możemy przeciwdziałać tej chorobie? Jakie są najnowsze metody leczenia stanów przedcukrzycowych? Odpowiedzi na te pytania w kolejnych odcinkach medycznego podcastu CO NA TO TWÓJ LEKARZ.