SOLIDARNI Z UKRAINĄ!

W obliczu brutalnej rosyjskiej napaści na Ukrainę jesteśmy solidarni z naszymi sąsiadami, którzy walczą o swoją wolność. Jesteśmy też gotowi do pomocy wszystkim potrzebującym. Ludzie, którzy uciekają przed wojną ze swojej ojczyzny wymagają pomocy materialnej, wsparcia i opieki medycznej. Jesteśmy w stanie jej udzielić.

W związku z dramatyczną sytuacją humanitarną, obywatele Ukrainy mają prawo do pomocy medycznej refundowanej przez NFZ na takich samych zasadach jak ubezpieczeni Polacy. Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub stempel Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W NZOZ Twój Lekarz będziemy udzielać świadczeń w zakresie pilnej pomocy w POZ i specjalistyce. Refundacja dotyczy również leków i wyrobów medycznych. Przychodnie Twój Lekarz zatrudniają personel mówiący po ukraińsku. Są to rejestratorki i lekarze. Jesteśmy także w trakcie poszukiwania tłumaczy, by rozpocząć udzielanie porad psychologicznych wojennym uciekinierom. 

Pomoc potrzebującym to nasz wspólny obowiązek. Dlatego w NZOZ Twój Lekarz uruchomiliśmy specjalną linię dla uciekinierów z Ukrainy, którzy potrzebują opieki medycznej. Pod numerem 71 715 82 83 czekamy na zgłoszenia oraz informacje o osobach potrzebujących pomocy.