Szczepienia przeciw covid-19 w pytaniach i odpowiedziach

Świat szczepi się przeciw SARS-CoV2. Specjaliści podkreślają, że powszechne szczepienia to jedyna możliwość powstrzymania wirusa, uratowania tysięcy ludzkich istnień oraz powrotu do normalnego życia społecznego i gospodarczego. Szczepienia budzą duże zainteresowanie, dlatego systematycznie odpowiadamy na najczęściej zadawane przez naszych Pacjentów pytania.  

Kiedy zostaniemy zaszczepieni i jakie są kryteria kwalifikujące do otrzymania szczepionki w konkretnym terminie?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wieku Pacjentów oraz przynależności do grup zapisanych w Narodowym Programie Szczepień. Preparat jest podawany w następującej kolejności:

Obecnie w etapie „zero” szczepione są służby medyczne, czyli pracownicy:

  • szpitali węzłowych,
  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno- epidemiologicznych,
  • Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).

Do grupy „zero” zalicza się także:

  • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
  • pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,
  • rodziców wcześniaków.

W kolejnych etapach szczepieni będą:

etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, seniorzy – osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Żródło: www.gov.pl/szczepimysie

Kiedy NZOZ Twój Lekarz rozpocznie szczepienia w  Gminie Kobierzyce?

Szczepienia w NZOZ Twój Lekarz będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zapisanym w Narodowym Programie Szczepień. 25 stycznia mają rozpocząć się szczepienia osób z grupy 1, poczynając od seniorów, w kolejności od najstarszych. Szybkość przebiegu akcji szczepień zależeć będzie od wielkości dostaw szczepionki. 

Osoby, które wcześniej złożyły w naszych przychodniach deklarację gotowości przyjęcia szczepionki zostaną na tej podstawie zarejestrowane i poinformowane o terminie szczepienia. Rolą pozostałych seniorów będzie zarejestrowanie się na szczepienie poprzez infolinię 989 bądź przez call center NZOZ Twój Lekarz 71 311 12 36.

Co ze szczepieniami nauczycieli?

Nauczyciele szczepieni będą w grupie pierwszej, w której są także seniorzy i służby mundurowe.

W jakich jednostkach NZOZ Twój Lekarz prowadzone będą szczepienia?

Szczepienia prowadzone przez NZOZ Twój Lekarz odbywać się będą w ośrodkach zatwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia: w Kobierzycach ul. Witosa 5, w Tyńcu Małym ul. Zdrowa 2, w Ślęzie ul. Przystankowa 2, a także we Wrocławiu – ul Zwycięska 41, ul Skarbowców 121/123, ul.  Kunickiego 37A.

Kto będzie szczepiony w przychodniach NZOZ Twój Lekarz? Czy trzeba być waszym Pacjentem by zarejestrować się na szczepienie?

W przychodniach NZOZ Twój Lekarz mogą zaszczepić się wszyscy zainteresowani w terminach przewidzianych dla poszczególnych grup w Narodowym Programie Szczepień. Nie trzeba być stałym Pacjentem naszych przychodni, by zarejestrować się na szczepienie.

Jak Pacjenci NZOZ Twój Lekarz zostaną poinformowani o miejscu i dacie szczepienia?

O miejscu i dacie szczepienia poinformujemy Pacjenta korzystając z numeru kontaktowego, który został podany w dokumentacji medycznej lub podczas rejestracji.  

Jak Pacjenci NZOZ Twój Lekarz zostaną poinformowani o miejscu i dacie szczepienia?

O miejscu i dacie szczepienia poinformujemy Pacjenta korzystając z numeru kontaktowego, który został podany w dokumentacji medycznej.

Jaki preparat będzie podawany Pacjentom?

Szczepienia w NZOZ Twój Lekarz realizowane będą preparatami dostarczonymi do jednostek ochrony zdrowia przez Agencję Rezerw Materiałowych do realizacji Narodowego Programu Szczepień.  Obecnie głównym preparatem jest szczepionka Comirnaty firm Pfizer i BioNTech. W najbliższym czasie realizowane mają być także dostawy szczepionek firmy Moderna.

Szeroki zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących szczepienia przeciw COVID-19 znajdą Państwo tutaj https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi