karmienie-piersia

Nieinwazyjne badania poziomu bilirubiny u noworodków dostępne w Przychodni Twój Lekarz. Odpłatne pomiary bilirubinometrem można wykonywać w Poradni Dziecka Zdrowego przy ulicy Krzyckiej 89B we Wrocławiu. Rejestracja pod numerem 71 311 12 36. Koszt badania wynosi 25 zł dla pacjentów zadeklarowanych do NZOZ Twój Lekarz i 30 zł dla osób bez deklaracji.

Żółtaczka noworodków wywołana przez wzrost poziomu bilirubiny w organizmie, jest powodem niepokoju dla rodziców nowonarodzonych dzieci. W zdecydowanej większości przypadków fizjologiczna żółtaczka, która pojawia się w drugiej bądź trzeciej dobie życia, ustępuje samoistnie i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wzrost poziomu bilirubiny jest bowiem przejawem przystosowywania się młodego organizmu do życia poza łonem matki.

Są jednak przypadki żółtaczki u noworodków, które mogą mieć podłoże chorobowe i prowadzić do poważnych zaburzeń neurologicznych. Dlatego tak ważne jest monitorowanie poziomu bilirubiny i szybka reakcja na podwyższanie się wskaźników. Standardowe badanie polega na pobraniu i analizie krwi noworodka. Rutynowo jest wykonywane w drugiej lub trzeciej dobie po porodzie. Kolejne badania można wykonać już bez konieczności nakłuwania skóry noworodka. Służy do tego bilirubinometr, czyli przezskórny miernik bilirubiny. Urządzenie pozwala na dokładną ocenę poziomu bilirubiny i w razie potrzeby, szybkie wdrożenie fototerapii.

TWÓJ LEKARZ ZAPRASZA DO NOWEJ PORADNI DIABETOLOGICZNEJ!

Cukrzyca jest według ekspertów największą niezakaźną pandemią w historii ludzkości. Na całym świecie cierpi na tę chorobę około 400 milionów ludzi. Zapobieganie cukrzycy i jej groźnym skutkom jest jednym z priorytetów w działalności NZOZ Twój Lekarz.

GDZIE DO LEKARZA W ŚWIĘTA I NOWY ROK?

Gdzie udać się w święta i Nowy Rok, gdy potrzebujemy porady medycznej? Pomoc w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczą placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Można także skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu NFZ.