Chorowałeś na covid19? Sprawdź jak walka z wirusem wpłynęła na Twój organizm!

Pandemia COVID-19, której kolejne fale spowodowały ogromną liczbę zachorowań i zgonów na całym świecie, uwidoczniła problemy z którymi zmagają się systemy ochrony zdrowia w wielu krajach. Pokazała również jak duże znaczenie dla walki z chorobą ma dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, badań diagnostycznych i profilaktyki. W przypadku SARS-CoV-2 znamy na razie etiologię choroby, jednak z jej długofalowymi konsekwencjami zmagać się będziemy prawdopodobnie przez dziesięciolecia. Na całym świecie trwają badania z udziałem osób, które przeszły infekcje spowodowane przez koronawirusa. Dopiero wyniki dużej liczby testów pozwolą wyciągnąć wnioski, co do wpływu COVID-19 na stan zdrowia całej populacji. 

Na razie pewne jest jedno – tylko konkretne badania i konsultacje pozwalają na ocenę stanu zdrowia pacjenta po przebytej chorobie. Niesłuszne jest myślenie, że wystarczy kilka prostych badań diagnostycznych czy RTG płuc. Tak naprawdę ocena stanu zdrowia, to przede wszystkim wiedza lekarza, który na co dzień ma do czynienia z chorobą i jej konsekwencjami. Dodatkowe badania laboratoryjne czy diagnostyka obrazowa to jedynie narzędzia w rękach fachowca. 

Właściwy dobór badań oraz ich interpretacja, badanie fizykalne, traktowanie pacjenta jako „całości”, a nie leczenie pojedynczych narządów, to cel kompleksowej diagnostyki zaproponowanej w komercyjnych pakietach NZOZ Twój Lekarz. Drugi cel to postawienie diagnozy medycznej i odpowiedź na pytanie, czy gorsze samopoczucie po chorobie to efekt uszkodzeń narządowych, czy też skutek osłabienia organizmu wymagającego rekonwalescencji. 

Najlepszy czas na diagnostykę to okres 3-6 miesięcy od zachorowania na SARS-CoV-2 lub pojawienie się niepokojących objawów. Należą do nich: utrzymujące się osłabienie, duszność, znaczne zmniejszenie wydolności fizycznej, pogorszenie przebiegu chorób przewlekłych. Po konsultacjach, stosowaniu się do zaleceń oraz po przebytej rehabilitacji spodziewamy się efektów w postaci poprawy wydolności organizmu i kondycji fizycznej oraz  lepszego samopoczucia 

PAKIETY DIAGNOSTYCZNO REHABILITACYJNE DLA PACJENTÓW PO COVID-19 W PRZYCHODNIACH NZOZ TWÓJ LEKARZ

1. PAKIET PODSTAWOWY:

Każdy, kto przeszedł COVID-19 powinien odpowiedzieć sobie na pytanie o skutki, jakie wywołała ta groźna choroba. Zachęcamy do wykonania kompletu badań dodatkowych, które omówi i podsumuje lekarz, specjalista pulmonolog podczas indywidualnej konsultacji. Zapewniamy również spotkanie ze specjalistą rehabilitacji w celu oceny poziomu tolerancji wysiłku fizycznego oraz omówienia zasad wprowadzania ćwiczeń i nauki technik oddechowych. 

W skład pakietu wchodzi: 

 • konsultacja specjalisty pulmonologa 
 • RTG płuc
 • badanie wydolności oddechowej – spirometria, 
 • pomiar saturacji
 • pomiar ciśnienia krwi
 • EKG
 • badania laboratoryjne – CRP, morfologia, ASPAT, ALAT, kreatynina, 
 • Indywidualna praca z rehabilitantem, obejmująca:
  • wywiad w kierunku chorób współistniejących i przeciwwskazań do fizjoterapii
  • ocenę wzorca oddechowego i instruktaż ćwiczeń oddechowych
  • naukę efektywnego kaszlu
  • ocenę tolerancji wysiłku fizycznego   

CENA PAKIETU PODSTAWOWEGO – 300 PLN

2. PAKIET ROZSZERZONY 

To zestaw badań i konsultacji przeznaczonych dla osób, które cierpią na choroby przewlekłe. Jest on zalecany wszystkim pacjentom u których infekcja COVID-19 miała średnio-ciężki lub ciężki przebieg. 

W skład pakietu wchodzą: 

 • 2 konsultacje  specjalistyczne – zawsze pulmonolog, ponadto w zależności  od potrzeb, konsultacja lekarza kardiologa, neurologa lub psychologa
 • RTG płuc
 • badanie wydolności oddechowej – spirometria
 • pomiar saturacji
 • pomiar ciśnienia krwi
 • EKG
 • badania laboratoryjne: CRP, morfologia, ASPAT, ALAT, kreatynina, D-dimery
 • 2 badania dodatkowe wysokospecjalistyczne do decyzji lekarza – USG serca, USG jamy brzusznej, USG tt kończyn dolnych, holter EKG
 • Indywidualna praca z rehabilitantem, obejmująca:
  • wywiad w kierunku chorób współistniejących i przeciwwskazań do fizjoterapii
  • ocenę wzorca oddechowego i instruktaż ćwiczeń oddechowych 
  • naukę efektywnego kaszlu
  • ocenę tolerancji wysiłku fizycznego  

CENA PAKIETU ROZSZERZONEGO – 700 PLN

3. PAKIET PEŁNA DIAGNOZA  

To zestaw badań i konsultacji przeznaczonych dla pacjentów, u których przebieg COVID-19 był ciężki lub bardzo ciężki. Mogą z niego skorzystać także osoby, które przeszły lżejsze formy schorzenia, ale chcą się poddać bardziej wnikliwej diagnostyce wykluczającej powikłania powodowane przez koronawirusa. 

W skład pakietu wchodzą: 

 • 3 konsultacje  specjalistów – zawsze pulmonolog, ponadto w zależności  od potrzeb konsultacja lekarza kardiologa, neurologa lub psychologa
 • RTG płuc
 • badanie wydolności oddechowej – spirometria
 • pomiar saturacji
 • pomiar ciśnienia krwi
 • EKG
 • badania laboratoryjne – CRP, morfologia, ASPAT, ALAT, kreatynina, D-dimery
 • 3 badania dodatkowe wysokospecjalistyczne, w zależności od decyzji lekarza – USG serca, USG jamy brzusznej, USG tętnic kończyn dolnych, holter EKG, angioTK klatki piersiowej
 • Indywidualna praca z rehabilitantem, obejmująca:
  • wywiad w kierunku chorób współistniejących i przeciwwskazań do fizjoterapii
  • ocenę wzorca oddechowego i instruktaż ćwiczeń oddechowych 
  • naukę efektywnego kaszlu
  • ocenę tolerancji wysiłku fizycznego   

CENA PAKIETU PEŁNA DIAGNOZA – 1200 PLN

4. PAKIET INDYWIDUALNA REHABILITACJA 

Zestaw obejmuje indywidualną pracę z fizjoterapeutą, techniki oddechowe i ćwiczenia na przyrządach. W zależności od aktualnej wydolności pacjenta proponujemy:

 • trening ciągły/interwałowy na bieżni/cykloergometrze albo ćwiczenia aerobowe mające na celu poprawę wydolności układu sercowo – naczyniowego;
 • ćwiczenia oddechowe, oddechowe z oporem lub z pomocą przyrządów do ćwiczeń oddechowych; 

Przed każdym zabiegiem wykonywana jest diagnostyka aktualnego poziomu saturacji oraz pomiar ciśnienia tętniczego.  

Zabiegi pomogą wrócić do aktywności i samodzielnie radzić sobie z konsekwencjami choroby. Proponowana liczba sesji rehabilitacyjnych to 8 lub 12. Sesje powinny odbywać się 2 razy w tygodniu. 

CENA PAKIETU INDYWIDUALNEJ REHABILITACJI – W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY SESJI 

600 LUB 850 PLN

TELEFONICZNA REJESTRACJA NA PAKIETY DIAGNOSTYCZNO REHABILITACYJNE PO COVID-19

71 715 80 08